Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)


Foto's

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
F6254 Willem de Graaff en Aaltje van Eersel
F6254 Willem de Graaff en Aaltje van Eersel
 
  16 feb 2019
Trouwfoto Wouter van Sintmaartensdijk en Neeltje van Driel
Trouwfoto Wouter van Sintmaartensdijk en Neeltje van Driel
 
  16 feb 2019
I17653 Berta van Driel
I17653 Berta van Driel
 
  16 feb 2019
I17654 Cornelis van Eersel
I17654 Cornelis van Eersel
 
  16 feb 2019
Cornelis van Eersel en Huibertje van Driel
Cornelis van Eersel en Huibertje van Driel
 
  16 feb 2019
Gezin Gerrit van Eersel en Anna van Sintmaartensdijk.
Gezin Gerrit van Eersel en Anna van Sintmaartensdijk.
 
  16 feb 2019
Abraham van Gijzen - Geertruij Bosschieter en Jacob Weeda - Neeltje Breederland.
Abraham van Gijzen - Geertruij Bosschieter en Jacob Weeda - Neeltje Breederland.
 
  29 jan 2019
F442 Familie Van Eijbergen - Streefkerk
F442 Familie Van Eijbergen - Streefkerk
Klaas van Eijbergen en Adriaantje Streefkerk met gezin en enkele familieleden. Foto uit 1964 bij gelegenheid van 50-jarig huwelijksjubileum.

Gezeten in het midden: Adriaantje Streefkerk (Brielle 30-07-1893), Klaas van Eijbergen (Zuidland 20-08-1885), zoon Lucas [Luc] van Eijbergen (Zuidland 13-02-1927)
Staande van rechts naar links: dochters Geertrui [Truus] (Zuidland 22-06-1917), Grietje [Gré] (08-12-1921), Cornelia [Corry] (Zuidland 15-07-1930). Verder op de achterste rij van rechts naar links, twee zusters van Adriaantje, vermoedelijk Neeltje Streefkerk (Brielle 1911), daarnaast Grietje Streefkerk (Brielle 1907) met haar echtgenoot Leendert van der Wal (Nieuw-Helvoet 1907).
Op de voorgrond voorts twee kleinkinderen Jolanda Jobse (dochter van Corry) en Nico van Eijbergen (zoon van Luc).
 
  27 jan 2019
I17417 Geertrui van Eijbergen
I17417 Geertrui van Eijbergen
 
  27 jan 2019
I985 Klaas van Eijbergen
I985 Klaas van Eijbergen
 
  27 jan 2019
I44 Jacob Warning
I44 Jacob Warning
 
  27 jan 2019
I19622 Bastiaantje Maria Goudswaard
I19622 Bastiaantje Maria Goudswaard
 
  23 jan 2019
I19623 Pieter van der Slot
I19623 Pieter van der Slot
 
  19 jan 2019
I6514 Adriana Zevenbergen
I6514 Adriana Zevenbergen
 
  19 jan 2019
I6513 Bastiaan Goudswaard
I6513 Bastiaan Goudswaard
 
  19 jan 2019

Documenten

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Testament van Willem Hermans Geilvoet en Klaasje Jans
Testament van Willem Hermans Geilvoet en Klaasje Jans
Testament van Willem Hermans Geilvoet en Klaasje Jans, echtelieden wonend onder Zuidland. Zij hebben vier kinderen. Voogd zijnerzijds Arie Pieters Kruithof onder Heinenoord en harerzijds Arie Dirks 't Grein in de Hitsert. Seclusie weesmeesters. Getuigen Michiel Reins en Huibert Arens.
Aktedatum:
14/08/1678
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Philip Vermaat
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
9072 
  20 jan 2019
Testament van Salomon Willems van Hasselt en Josijntje Kornelis Maaskant
Testament van Salomon Willems van Hasselt en Josijntje Kornelis Maaskant
Testament van Salomon Willems van Hasselt en Josijntje Kornelis Maaskant, echtelieden te Zuidland. Kinderen: Annetje Salomons van Hasselt, Kornelia Salomons van Hasselt, Willem Salomons van Hasselt en Kornelis Samuels van Hasselt. Voogden: zijn broer Kornelis Willems van Hasselt wonend op de Middelsluis en haar broer Hendrik Kornelis Maaskant wonend op de Buitensluis. Seclusie weesmeesters. Getuige Willem Knoop.
Aktedatum:
23/06/1677
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Philip Vermaat
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
9072 
  20 jan 2019
Testament van Jan Jaspers van den Hove.
Testament van Jan Jaspers van den Hove.
Notariële akte Testament van Jan Jaspers van den Hove jm te Zuidland. Universeel erfgename is zijn moeder Maartje Jans, weduwe van Jasper Jans van den Hove. Seclusie weesmeesters. Getuigen Willem Knoop en Teunis Hendriks Verboom.
Aktedatum:
07/06/1683
Aard van de akte:
testament
Naam notaris:
Philip Vermaat
Toegangsnummer:
110 Notariële archieven
Inventarisnummer:
9072
 
  20 jan 2019

(Levens)Verhalen

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Het leven van Jacob Warning
Het leven van Jacob Warning
Het gezin van Willem Warning, waartoe Jaap behoorde, woonde voor de oorlog en de eerste jaren van die oorlog op "Huis en Hof", nu een straat die een deel vormt van de Julianastraat. Het gezin woonde in hel eerste huis voorbij "de middelpad", nu Irenestraat. "Huis en Hof" was toen nog een grindweg. Er langs liep een sloot die de grens van de tussen "Huis en Hof" en heiland van weduwe Balia Velthuizen - Weeda. Aan de kant van de weg (aan de zijde van de huizen) stond een rij houten lantaarnpalen. Achteraan, bij wat nu de Christinastraal (vroeger "Om de Draai" genoemd) liep "Huis en HoF dood. Je kon alleen de Christinastraat in, maar niet rechtdoor naar de Stationsweg.
Bij elk van de huizen lag een flinke tuin. Willem Warning, die boer was, had op zijn tuin een paar loodsen gebouwd. Voor de eerste loods lag, tegen de weg aan, de kippenren met in het midden een persboom. Vanaf de weg liep naar achteren een grindpad (later werd dit een betonpad) , langs het huis naar de achterliggende schuren. En wat je toen nergens zag, was te zien bij Willem Warning.
Een grote, lege zeemijn, met de uitstekende tentakels er nog aan, in gebruik als waterreservoir. Regenwater, dat van de daken afliep, werd opgevangen in regenbakken en watertonnen, in dit geval zelfs in een zeemijn. Regenwater was een kostbaar goed, want waterleiding was er nog niet in Zuidland. Achter de laatste loods lag, langs "de middelpad", de bietenbladput. Daarin werd in het najaar het biatenblad met de koppen er nog aan ingekuild. Voor die tijd een veel gebruikt soort voedsel voor de koeien. Op één van de loodsen was met veri de politieke leus aangebracht: "Stemt Colijn". Die leus prijkte jarenlang op de schuur van Warning en heeft de oorlog overleefd.
Willem Warning had ook nog een loonsproeibedrijfje. Jn die jaren ging het voornamelijk nog over de bestrijding van "Phitophtera" (het zogenaamde "kwaad" in de aardappelen) en de gevreesde Coloradokever". Met "loodarsenaal" en "kopervitriool" werden de vijanden van -zeker toen- volksvoedsel nummer één, te lijf gegaan. Eerst met de rugsproeier, later mat een sproeikar, die door een paard werd getrokken. De genoemde bestrijdingsmiddelen lagen zomaar in een loods opgeslagen, toen nog zonder bijzondere veiligheidsmaatregelen.
De uitgebreide milieuwetgeving die we nu kennen, bestond in de verste verte nog niet. Hoewel ~het hootdkwartierU op "Huis en Ho!" gevestigd was, waren er niet de stallen voor de koeien en de paarden te vinden. Die moest je zoeken in de schuur achter de woning, waar Samuel de Hoog, schrijver van het boek "Zuidland, dorp uit het niet" woonde, samen met zijn twee ongetrouwde dochters Ans en Pie. Jn de woning is later de boekhandel van Dick van Sevanter gevestigd en in de achterliggende schuur de showroom van garage Van Trigt. De Hoog verhuurde de schuren aan de Warningen. Daar was de eigenlijke boerderij. Je vond er de koeien- en de paardenstallen, de kalfjes en de hokkelingen, de hooi- en strotillen (met tarwe-, haver- en erwtenstra) en de bietentas. In de winter werden hier de koeien verzorgd en gemolken, de paarden vonden er een goede en warme stat. Zij moesten ook in de winter dikwijls in het gareel komen om allerlei soorten trekwerk uit te voeren, uiteraard in de eerste plaats voor het eigen bedrijf, want de Warningen waren ook akkerbouwers. Ik herinner mij enkele veldnamen van diverse stukken land die zij in eigendom hadden of pachtten. Aan de Drogendijk lagen bijvoorbeeld "de Geer", een schuin verlopend stuk grond, en aan dezelfde dijk lag ook nog een perceel dat "achter Gerrit Minekus" werd genoemd, naar de bewoner van het huisje, dat grensde aan dit stuk land. Verder waren er "de Omlàöp", een perceel jn de nabijheid van de boerderij van Van Bergeijk en een stuk land een eind voorbij de boerderij "Het witte Paard", nu bewoond door Jan Stoof, dat altijd "achter Gerrit Stoor genoemd werd. Ook in de polder Nieuwe Kade lag een stuk land, gemakshalve aangeduid met "in de Ka". Tenslotte nog "het Bos", een perceel hoek Kerkweg I voormalige Lageweg.
Merkte ik het al op, dat de paarden in de eerste plaats trekwerk voor het eigen bedrijf verrichtten, daarnaast werden zij ook wel gebruikt voor werk voor anderen. Zo had je de broer van Willem Warning, Cor Warning, die timmerman was. Hij zaagde ook zelf boomstammen met een speciale zaaginstallatie in de loods aan de Molendijk. De zonen van zijn broer Willem zorgden voor het transport van de bomen, bijvoorbeeld in de eerste jaren van de oorlog, -'t kan ook nog wel in 1939 zijn
geweest- werden de dubbele rij prachtige iepen aan de Haasdijk en de Gemeenlandsedijk gerooid.
Met de "mallejan", een even eenvoudig als vernuftig voertuig met hijsinstallatie, geschikt voor paardentractie, werden de bomen vervoerd naar de Molendijk. Daar werden zij in de dijksloot gedumpt.
Ze moesten dan zes jaren "wateren", met het doel om prima hout te krijgen, "niet het waoibäömenhout
van tegeworug", zoals dit op z'n 'Slans wel gezegd werd. Al met al was er veel werk te verrichten. Bovendien ging het werk op het land met de paarden niet zo snel als tegenwoordig met de moderne landbouwmachines. Er was ook nog zeer veel werk dat handmatig moest worden gedaan.
Willem Warning werd al vroeg weduwnaar en ging al betrekkelijk vroeg sukkelen met een verlamd
been. Hij liep jarenlang met een stok en kwam uiteindelijk in een invalidenwagentje terecht. Zijn dochter Jans deed in de oorlogsjaren de huishouding. Een andere dochter, Toos, vertrok al vroeg
naar Rotterdam. Wim werd schoenmaker en het boerenwerk moest worden verricht door Cor, Jaap
en Izaäk (les). Zij hadden daarbij de hulp van een ongetrouwde oom, Jan Warning, die samen met z'n
zus Jans in een huisje aan de Molendijk woonde.
Zij waren populair bij de jeugd, de Warningen. Altijd waren er jongens te vinden, die in de schuren waren of meereden naar hel land of meegingen mei de "mallejan". Er werd voor de verschillende jongens, die gewoon nog op de lagere school zaten, al een basis gelegd om het boerenwerk Ie leren. Omgaan met paarden, koeien verzorgen, zelfs melken ... hetgeen toen nog met de hand gebeurde.
Schooljongens zalen al onder de koe, op hel melkblok, na eerst de spantouwen of spankettingen om
de achterpoten van de koe gelegd te hebben, om te voorkomen dat je tegen de "wêêg" geslagen werd, te melken of hun leven er vanaf hing. Eersl maar een heel mager straaltje, later met een veel steviger straal, zodat je een schuimlaag op de melk kreeg.
De gebroeders Warning deelden wel in gelijke mate in populariteit, maar Jaap was nel een beetje anders dan de andere broers. Jaap was losser, nog wal vrolijker, wat "frjvolerM zou je bijna zeggen. Ook als kind merkte je die verschillen al een beetje op.
De jongens van Warning waren evenals zovelen in die tijd niel in de gelegenheid om door te leren. Zij
moesten zo van de schoolbanken gaan werken op de boerderij en voor anderen. Jaap dus ook. Er
moesten nogal eens vrachten veevoeders of machines van "Huis en Hof" naar de Welleweg (de
achtergevel van de schuur met de inrijdeuren kwam uit op de Welleweg, nu Nijverheidstraat). Veelal gebeurde dat met paard en wagen, maar vrachtjes van kleine omvang werden ook wel mat
de transportfiets vervoerd. Het waren pfezierritjes om als jongen voor op de grote bagagedrager te
mogen zitten en je comfortabel te laten vervoeren door Jaap of les. Kennelijk beleefden zij er zelf ook
plezier aan, wanl zij hadden aan de lopende band menselijke vrachtjes.
Jaap was af en toe een waaghals. Dat hoorde ook wel een beetje bij zijn leeftijd. Als in het voorjaar de
koeien naar de wei gingen, moesten de stallen, de inrij en de lege bietenlas worden schoongemaakt
Bij zulke gelegenheden zag je Jaap wel eens als een koorddanser over de hanebalken lopen, hoog
in de schuur. Hij dacht aan geen gevaar. Jaap kon ook uitstekend schaatsen. Zover ik weet is de ijsbaan enkele jaren voor de oorlog geopend. Dal betekende niet dat iedereen nu maar gelijk op de
ijsbaan ging schaatsen. Er werd nog veel gereden op de wateringen, vooral ook op de Nieuwe Watering. Daar werden ook nog wel hardrijwedstrijden gehouden. Daar deed Jaap ook graag aan mee.
Samen met Wout van den Burgh en diens broer Abel behoorde hij tot de plaatselijke cracks. Er
werd door het aanwezige publiek met plezier naar deze stoere rijders gekeken. Werken en sporten waren bezigheden waar Jaap kennelijk nog niet genoeg aan had. Want,- ik meen, dat het in 1940 was- Jaap waagde zich op het gladde ijs van de muziekwereld. Hij wilde accordeon leren spelen. Dat gebeurde. Een tijdlang kwam de muziekleraar, Joop de Vries uit Hellevoetsluis op de fiets naar Jaap om hem les te geven (met een clip aan zijn broekspijp om te voorkomen, dat zijn broek tussen de ketting kwam). En op stille zomeravonden kon je Jaap dan de toonladders horen spelen, zittend voor het bovenraam van zijn ouderlijk huis. De klanken dreven door de stille avond over heel "Huis en Hof'. Het eerste liedje dat hij leerde spelen was ~It Roodborstje zit voor het raam, tikke""tik. Laat mij erin, laat mij erin" en ik meen dat hij wat later -Donauwellen" aardig in de vingers had.
AI werkend en zich ontspannend voelden de Warningen toch ook steeds zwaarder de druk van de
oorlog en wel in het bijzonder in het voorjaar van 1944 toen ook zij te horen kregen, dat zij "Huis en
Hof" moesten verlaten vanwege de inundatie door de Duitsers. Dat was een bevel, dat je niet kon saboteren, want het water kwam onherroepelijk, langzaam maar zeker. De locatie "Huis en Hof" moest
worden verlaten, maar de familie Warning kreeg een huis toegewezen op het Hoofd. Cor was al lang
en breed getrouwd en woonde aan de 8reedstraat Het boerenbedrijf kon worden voortgezet
Ook ons gezin moest evacueren. Dus verloor ik de familie Waming, waar ik als jongen zo graag in de
stallen kwam, uit het oog en kon ik ook niet meer meemaken wat de Warningen iedere dag deden.
Voor de rest van het verhaal put ik de gegevens uit het boek "Zuidland, dorp uit het niet" van S. de
Hoog, die zelf ook moest evacueren, maar na de oorlog de feiten over de verdrinkingsdood van Jaap
wist te achterhalen. Volgens De Hoog was Jaap al verschillende keren gedwongen geweest om met
paard en wagen voor de Wehrmacht te rijden. Op 18 december 1944, een week voor Kerstmis, was
het weer zover. Eerst werd hem gevraagd om voor 12 uur naar Brielle te rijden. Daarin had Jaap toe gestemd als hij het verdere van de dag dan maar niet meer hoefde te rijden. Dat werd hem beloofd.
Omstreeks 12 uur was Jaap weer terug uit BrieUe. Toen kreeg hij te horen, dat hij 's avonds -
ondanks de gedane belofte- toch weer moest aantreden, want hij moest invallen voor een ander wiens paard ziek geworden was.
Eerst weigerde Jaap. Maar hij werd met het pistool op de borst onder druk gezet en om moeilijkheden voor zijn vader te voorkomen, stemde hij toe. 's Avonds om 5 uur vertrok hij samen met Jan Wolters, die hij voor de gezelligheid had meegenomen. Jan was een jongen van een jaar of veertien. Bij het Nieuw-Beijerlandse veer moesten zij overvaren met de pont. Het Spui is daar smaller dan andere gedeelten van de rivier en de stroomsnelheid werd dan ook door de "boltleneck"-werking belangrijk verhoogd. De pont zelf was ook heel anders dan tegenwoordig. Veel kleiner. Veel lager. Zonder motor. Op handkracht moest hij langs een kabel worden overgetrokken.

Op de pont bevond zich die avond een groepje Armeniërs. Dit groepje maak1e onderdeel uit van
het Armeens Legioen, dat in Duitse krijgsdienst was. De Armeniërs hadden te diep ;n het glaasje
gekeken en waren erg rumoerig en luidruchtig. Niet wetend hoe hij zijn manschappen nog met woorden een beetje in toom kon houden, gaf de commandant een schot in de lucht. Het tegendeel van wat hij probeerde Ie bereiken gebeurde. Zijn manschappen begonnen ook te schieten, wat tot gevolg had, dat de paarden angstig werden, gingen steigeren en allemaal naar één zijde van de pont
drongen met de zwaar beladen wagens met kisten vol munitie. Ook de opvarenden liepen naar dezelfde kant. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, want nu ging de pont nog schever liggen. 't Werd zo erg, dat hij water schepte en tenslotte omsloeg. Hij was al bijna aan de overkant. Veel opvarenden sprongen eraf en zwommen naar de wal, die al dichtbij was. Jan Wolters kreeg van Jaap Warning de raad om van de pont af te springen. Dat deed hij. Zo kwam hij al zwemmend aan de kant. Jaap wilde eerst nog de paarden los maken voordat hij sprong. Dat lukte, maar bij de sprong is hij waarschijnlijk in de kabels en de touwen van de pont verward geraakt en moest hij op die manier de
verdrinkingsdood vinden.
Jaap wordt door Samuel de Hoog een kinder- en dierenvriend genoemd. Dat was hij inderdaad, getuige ook het feit, dal hij probeerde toch nog de paarden te redden. Helaas gingen de paarden ook
ten onder in de golven. Ook enkele Armeniërs lieten het leven.
Dit verschrikkelijke ongeluk bracht bij de familie en verder bij alle nog achtergebleven Zuidlanders een
enorme verslagenheid te weeg, want Jaap was een graag gezien persoon in de Zuidlandse gemeenschap, hoe klein die ook door de evacuatie was geworden.
De tijd ging verder. De oorlog kwam aan zijn eind. Natuurlijk werd Jaap in de familiekring niet vergeten. Merkwaardigerwijze werd in de naoorlogse jaren in het "officiale circuit", zeg maar gemeente en kerken en verdere officiële instanties, de naam van Jaap Warning niet of nauwelijks genoemd.
Toldat Samuel de Hoog in zijn boek over Jaap schreef en zo de naam Jaap Warning aan de vergelelheid ontrukte.
Zoals zoveel gezinnen na de oorlog maar een gedeeltelijke schadevergoeding kregen voor de geleden materiële schade, kwam ook de familie Warning om het op z'n zachtst uit te drukken er maar
matig van af. Wel kregen zij een paard ter vervanging van de verlorengegane paarden. Dit paard
kwam uit Canada en werd "de Canadees" genoemd en het was wat je noemt een wilde knol. Cor
Warning, die voor de oorlog en in de mobilisatietijd bij de cavalerie, of ook wel "het paardenvolk" diende en goed meI paarden overweg kon, had de grootste moeite die wildebras te bedwingen en er
een handzaam paard van te maken.
Uiteraard kon een dergelijk geschenk het verlies van een zoon en broer niet goed maken. Dat verlies was er en dat bleef er
 
  27 jan 2019


Krantenartikelen

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Bastiaan van Gogh Timmerman werkgunning Koninklijk paleis.
Bastiaan van Gogh Timmerman werkgunning Koninklijk paleis.
 
  30 jan 2019

Schoolfoto's

 Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met   Laatst gewijzigd op 
Bijbelschool ca 1936.
Bijbelschool ca 1936.
Bovenste rij:
Henk Velgersdijk Hz., Henk Velgersdijk Jacz., Dirk Luijendijk, Henk van Kempen, Laban Jansen, Teun Wildenbos, Siem Jongejan, Leen Jansen, Jo Warning, Leen Herrewijnen Az.

Tweede rij:
Jaap van Rij Pz., Gerrit de Hoog, Piet Breederland, Krijn de Hoog, Bram de Hoog, Wim Wildenbos, Piet Verheij, Jaap Herrewijnen Az., Dries Molengraaf Kz., Cent van Rij Pz.

Derde rij:
Meester D. de Fijter, Corrie Breederland, Nellie touw, Lena Landman, Jannetje Vlielander, Stein de Hoog, Aat de Hoog, Marie Overgaauw, Jaantje de Hoog, Willie Oosthoek, Saar Verheij, Anna Romijn, Aartje de Pijper, meester W.A. Poortman

Vierde rij:
Lijntje de Hoog, Aria Wildenbos, Pie Breederland, Willie van Rij Pd., Jo Breederland, Corrie de Hoog, Bep van Kempen, Riek Breederland, Truus Oosthoek (niet kunnen vinden, wie weet een volledige naam), Alie Warning, Truus Romijn, Ma Jongejan

Vijfde rij:
Arie de Pijper, Dirkje Velgersdijk, Lien van Seventer, Sjaan van Rij (weet iemand volledige naam?), Nel Romijn, Zoet Romijn, Jaantje Molengraaf Kd., Siet Molengraaf Kd., Pie Jongejan (2 dames komen in aanmerking: Pietje en Pietertje Jongejan), Riek van Seventer, Henk de Pijper.

Voorste rij:
Jan van Seventer, Adam Molengraaf Kz., Bram Molengraaf Kz., Wim Overgaauw Dz., Dik van Seventer Fz., Jan Herrewijnen, Piet Herrewijnen (niemand gevonden die in aanmerking komt), Izaäk de Pijper, Kees Jansen, Izaäk de Hoog 
  21 jan 2019

Personen

 ID   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren / Gedoopt   Plaats   Laatst gewijzigd op 
I26269 
Rijk, Maartje Jans 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26268 
Gommers, Barber 
geb.   Simonshaven  17 feb 2019
I26267 
Heindrix, Aagje 
   17 feb 2019
I26266 
Markuszn, Gommer 
   17 feb 2019
I26265 
van Buren, Maartje Ariens 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26264 
Groen, Jannitje Kornelis 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I25460 
Groen, Jannetje Kornelis 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26263 
Krijnszn, Michiel 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26262 
van der Jacht, Maartje Jans 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26261 
Janszn, Johannes 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26260 
Rodenburg, Annetje Jakobs 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I20208 
Plooster, Jan 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26259 
Bartijn, Jakob Christiaanszn 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I16576 
Ruigendijk, Samuel 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I19345 
van Asperen, Aart Arentszn 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I16543 
Bloemendaal, Arentje Kornelis 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I24188 
van der Arent, Grietje Arents 
geb.   's-Gravezande  17 feb 2019
I26258 
Tuinder, Jannitje Davids 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26257 
Tuinder, Laurens Korneliszn 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26256 
Ruighaver, Sijtje Willems 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26255 
Vogelaar, Trijntje Pieters 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I19344 
van Asperen, Maartje 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26254 
van Linden, Aaghje Pieters 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26092 
van Linden, Pieter Adriaanszn 
   17 feb 2019
I26253 
Nanningszn, Job 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26252 
Spaan, Elizabeth Ariens 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26166 
Spaan, Elizabet Ariens 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26251 
Droger, Michiel Pieterszn 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26250 
Chiels, Maatje 
   17 feb 2019
I26249 
Droger, Pieter Tewiszn 
   17 feb 2019
I26248 
Munt, Ariaantje Willems 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26247 
Kaperman, Niklaas Dirkszn 
geb.   Zuidland  17 feb 2019
I26246 
Keelof, Pieter Dirkszn 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I24140 
Keelof, Dirk Aalbregtszn 
   16 feb 2019
I26245 
Kornelis, Jaapje 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I26097 
Kornelis, Jaapje 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I26244 
van der Voorn, Johannes Korneliszn 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I24337 
Westdijk, Elizabet Leenderts 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I26243 
Vonk, Neeltje Jakobs 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I24794 
van Dijk, Ariaantje 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I26242 
van Hasselt, Salomon Salomonszn 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I24223 
Jasperszn, Arien 
   16 feb 2019
I26241 
Arienszn, Arien 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I26240 
Kater, Ida Kornelis 
geb.   Zuidland  16 feb 2019
I17651 
de Graaff, Willem 
geb. 2 dec 1903  Zuidland  16 feb 2019
I26239 
Huisman, Willempje Susanne 
   16 feb 2019
I26235 
van Sintmaartensdijk, Pieter 
   16 feb 2019
I15488 
van Sintmaartensdijk, Wouter Johannes 
geb. 16 jan 1899  Zuidland  16 feb 2019
I26238 
van Sintmaartensdijk, Bastiaan 
   16 feb 2019
I26237 
van Sintmaartensdijk, Cornelis 
   16 feb 2019

Gezinnen
                                                  
 ID   Echtgenoot-ID   Naam echtgenoot   Echtgenote-ID   Naam echtgenote   Getrouwd   Laatst gewijzigd op 
 F8676 
 I26266  Gommer Markuszn  I26267  Aagje Heindrix    17 feb 2019
 F8056 
 I24362  Jan Korneliszn Rijk  I24363  Elizabeth Willems Lems  30 mrt 1687  17 feb 2019
 F8046 
 I24347  Arij Barentszn van Buren  I24348  Trijntje Izaax  24 mrt 1686  17 feb 2019
 F7895 
 I24064  Kornelis Klaaszn Groen  I24065  Jannetje Jans  3 jun 1674  17 feb 2019
 F8058 
 I24366  Krijn Chielszn  I24367  Elizabeth Kornelis  4 mei 1687  17 feb 2019
 F7991 
 I24238  Jan Heindrix van der Jacht  I24239  Annetje Kornelis van Rij  23 sep 1682  17 feb 2019
 F8001 
 I24255  Jan Janszn  I24256  Maartje Pieters  2 mei 1683  17 feb 2019
 F8008 
 I24080  Jakob Korneliszn Rodenburg  I24277  Pleuntje Jans  26 sep 1683  17 feb 2019
 F8011 
 I24282  Jakob Korneliszn Plooster  I24283  Aaltje Willems van Leeuwen  12 mrt 1684  17 feb 2019
 F7946 
 I24167  Kristiaan Klaaszn Bartijn  I24168  Lijsbet Kornelis Schowte  2 okt 1678  17 feb 2019
 F7867 
 I24020  Pieter Jakobszn Ruigendijk  I24021  Leentje Jakobs de Jong  10 apr 1672  17 feb 2019
 F7958 
 I24187  Kornelis Bowenszn Bloemendaal  I24188  Grietje Arents van der Arent  28 sep 1679  17 feb 2019
 F8034 
 I24333  David Einoutszn Tuinder  I24334  Saartje Meinderts  15 apr 1685  17 feb 2019
 F8000 
 I24253  Kornelis Einowtszn Tuinder  I24254  Ariaantje Kornelis  2 mei 1683  17 feb 2019
 F7887 
 I24051  Willem Janszn Ruighaver  I24052  Maartje Jakobs  21 jan 1674  17 feb 2019
 F8568 
 I25413  Pieter Pleunszn  I25414  Trijntje Jakobs    17 feb 2019
 F8646 
 I26092  Pieter Adriaanszn van Linden  I26093  Maartje Ariens    17 feb 2019
 F8006 
 I24273  Nanning Philipszn  I24275  Grietje Jops  18 jul 1683  17 feb 2019
 F7999 
 I24010  Arij Korneliszn Spaan  I24252  Aaltje Jakobs Spaan  21 mrt 1683  17 feb 2019
 F8675 
 I26249  Pieter Tewiszn Droger  I26250  Maatje Chiels    17 feb 2019
 F6481 
 I18343  Willem Jochemszn Munt  I18344  Maartje Einouts Tuinder  30 nov 1681  17 feb 2019
 F7914 
 I24096  Dirk Kaperman  I24097  Geertruida Opperveld  5 apr 1676  17 feb 2019
 F7930 
 I24140  Dirk Aalbregtszn Keelof  I24141  Neeltje Dummene Knoop  11 apr 1677  16 feb 2019
 F8013 
 I24286  Kornelis Jakobszn  I24287  Neeltje Teunis  30 apr 1684  16 feb 2019
 F8037 
 I24336  Kornelis Markuszn van der Voorn  I24337  Elizabet Leenderts Westdijk  6 mei 1685  16 feb 2019
 F8169 
 I24562  Jakob Dirxzn Vonk  I24563  Arentje Engels    16 feb 2019
 F7301 
 I22943  Jacob Pieterszn van Dijk  I22944  Hadewij Willems  14 okt 1686  16 feb 2019
 F7833 
 I23963  Salomon Willemszn van Hasselt  I23964  Jozijntje Kornelis Maaskant  19 mei 1669  16 feb 2019
 F7982 
 I24223  Arien Jasperszn  I24224  Jannetjen Sanders  9 nov 1681  16 feb 2019
 F7938 
 I23739  Kornelis Aartszn Kater  I24153  Jozijntje Jans  2 jan 1678  16 feb 2019
 F8674 
 I26235  Pieter van Sintmaartensdijk  I26239  Willempje Susanne Huisman    16 feb 2019
 F6392 
 I15488  Wouter Johannes van Sintmaartensdijk  I18025  Neeltje van Eersel  7 jun 1933  16 feb 2019
 F6256 
 I17654  Cornelis van Eersel  I17653  Huibertje Maartje van Driel  15 aug 1933  16 feb 2019
 F2178 
 I6323  Huibrecht Hordijk  I6324  Adriana van der Waal    14 feb 2019
 F2390 
 I6734  Hendrik Velthuizen  I6735  Adriana van Kempen  3 aug 1927  13 feb 2019
 F8673 
 I18946  Pieter Buis  I26228  Hendrika Velthuizen    13 feb 2019
 F2493 
 I6928  Egbert Velthuizen  I6929  Adriaantje van Sintmaartensdijk  27 nov 1924  13 feb 2019
 F8672 
 I26081  Gerrit Velthuizen  I26224  Jannetje Onbekend    13 feb 2019
 F205 
 I446  Jacob Weeda  I447  Elisabeth Braat  17 mei 1844  13 feb 2019
 F8671 
 I26220  Cornelis Gerritszn Velthuizen  I26221  Annigje Laurens    13 feb 2019
 F8670 
 I26218  Gerrit Corneliszn Velthuizen  I26219  Maria Leendertsen    13 feb 2019
 F8669 
 I19629  Hendrik Velthuizen  I26217  Truus Waldekker    13 feb 2019
 F8668 
 I26216  Arie Hokke  I19627  Elizabeth Velthuizen    13 feb 2019
 F8667 
 I26215  Jan Iemand Keijzerwaard  I19628  Egberta Velthuizen    13 feb 2019
 F8666 
 I26214  Pleun van Herwijnen  I19624  Lena Velthuizen    13 feb 2019
 F8665 
 I19626  Gerrit Velthuizen  I26213  Adie Metzon    13 feb 2019
 F8065 
 I24378  Victor Korneliszn Marlo  I24203  Annetje Jans  7 jan 1688  11 feb 2019
 F7273 
 I22804  Meindert Jacobszn Veerman  I22805  Maria Jacobs de Baan  dec 1686  11 feb 2019
 F8007 
 I19792  Heindrik Arienszn Tuinzaad  I24276  Maria Abrahams de Bane  8 aug 1683  11 feb 2019
 F7904 
 I24077  Arij Pieterszn van der Es  I24078  Arentje Leenderts  21 apr 1675  11 feb 2019