Kommer de Labije

Mannelijk 1868 - 1916  (48 jaar)


Persoonlijke informatie    |    Media    |    Bronnen    |    Alles    |    PDF

 • Naam Kommer de Labije 
  Geboren 25 mei 1868  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [1
  Geslacht Mannelijk 
  Overleden 28 okt 1916  Oudenhoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [2
  Persoon-ID I1901  Zuidland Genealogie
  Laatst gewijzigd op 21 feb 2015 

  Vader Johannes de Labije,   geb. 15 aug 1835, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 8 jan 1890, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 54 jaar) 
  Moeder Pietertje de Knegt,   geb. 20 jul 1836, Heenvliet Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie 
  Getrouwd 8 mei 1863  Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [3
  • Bij huwelijk de leeftijd van 27 en 26 jaar.
  Gezins-ID F942  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin Neeltje Jongkrijg 
  Getrouwd 26 apr 1895  Hekelingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  [4
  Kinderen 
   1. Johannes de Labije,   geb. 12 jan 1896, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   2. Huibert de Labije,   geb. 2 dec 1897, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 11 dec 1897, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 0 jaar)
   3. Huibert de Labije,   geb. 17 nov 1898, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   4. Kornelis de Labije,   geb. 20 feb 1901, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  +5. Adrianus de Labije,   geb. 15 okt 1903, Rockanje Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 24 okt 1989, Zuidland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 86 jaar)
   6. Kommer de Labije,   geb. 3 jun 1905, Oudenhoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   7. Josina Pietertje de Labije,   geb. 31 okt 1907, Oudenhoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 25 apr 1913, Oudenhoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 5 jaar)
   8. Hendrik David de Labije,   geb. 17 jun 1910, Oudenhoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
   9. Josina Pietertje de Labije,   geb. 18 jul 1914, Oudenhoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie,   ovl. 8 mrt 1994, Rotterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie  (Leeftijd 79 jaar)
   10. Pietertje Josina de Labije,   geb. 20 okt 1916, Oudenhoorn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie
  Laatst gewijzigd op 1 jan 2017 
  Gezins-ID F810  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Foto's
  Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland
  Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland
  Deze persoon komt voor in een verhaal in het boek Verhalen en Foto's uit de Stamboom van Zuidland.
  Het boek is te koop via www.wonka.nl of via een email info@stamboomvanzuidland.nl

  Krantenartikelen
  Rechtzaak na onlusten van 1e kerstdag 1888. Terecht staan Cornelis Waleboer, Jan Landman, (L.H. meerder personen in aanmerking), Willem Buitendijk, Dirk Cornelis Weeda, Arie Antonie van den Hooven.
  Rechtzaak na onlusten van 1e kerstdag 1888. Terecht staan Cornelis Waleboer, Jan Landman, (L.H. meerder personen in aanmerking), Willem Buitendijk, Dirk Cornelis Weeda, Arie Antonie van den Hooven.
  Opstand tegen de Justitie .
  Mede hadden zich te verantwoorden C.W., 20 jaar , J.L., 22 jaar , L.H., 23 jaar, W.B., 18 jaar , D.C.W., 35 jaar en A.A.v.d. H ., 26 jaar , arbeiders , de 5 eerste wonende te Zuidland , de 6e te Hillegersberg , beklaagd van in den avond van 25 December 1888 omstreeks 8 uren te Zuidland , toen de manschappen der marechaussees J. Pape en A. Nelisse eerstgenoemde beklaagde wegens diens rustverstorend gedrag en het in staat van dronkenschap verstoren der orde op de straat aanhielden, zich allen gezamenlijk , openlijk en met vereenigde krachten tegen die beambten met geweld te hebben verzet en wel eerstgenoemde beklaagde door den marechaussée Pape met een mes te steken, waardoor diens uniformjas werd doorboord en vernield , alle overige beklaagden door op die beambten en den inmiddels hun te hulp gekomen brigadier der marechaussee G . Meijers aan te dringen, met messen naar hen te steken en mtt grind en steenen te werpen , en beklaagde D.C.W. bovendien moedwillig den marechaussee Nelisse een 'vuistslag in den nek toe te brengen , die hem letsel veroorzaakte.
  Alle beklaagden ontkenden het ban ten laste gelegde, behalve de 4e bekl ., die opgaf , de arrestatie van den 1en bekl . gezien te hebben en omdat hij niet wilde hebben , dat men zijn neef in het cachot bracht, zich door trekken aan de kleederen der marechaussee's daartegen te hebben verzet .
  Pape, Nelisse en Meijers, daarop als getuigen gehoord, bevestigden het in de dagvaarding aan de beklaagden ten laste gelegde . De beide eersten verklaarden in bedoelden avond op surveillance zijnde, in de Breedstraat eene groote menigte menschen schreeuwende te hebben gezien , die met messen zwaaiden , wat op hen den indruk maakte , alsof zg onderling ruzie hadden. Toen zij er bij kwamen en hen aanmaanden tot rust , werd er geroepen "weg met de marechaussee , we laten ons niet langer dwingen". Eenige personen werden vervolgens gearresteerd en door de maréchauseé's , die van hunne wapenen gebruik maakten , werden eenigen verwond , waaronder ook de 1e , 4e , 5e eu 6e beklaagde . Zij verklaarden ook nog , dat de zoogenaamde "doleerenden" het erg tegen hen hadden voorzien .
  Twee getuigen , a décharge gehoord , legden voor den 4en bekl . eene gunstige getuigenis af.
  Het O.M. zeide dat met de zeer eenstemmige verklaring der 3 marechaussee's er geen twijfel overbleef aan de schuld der beklaagden aan het hun ten laste gelegde. De misdrijven , waaraan zij zich hadden schuldig gemaakt , waren van zeer ernstigen aard , en de wetgever had het noodzakelijk geacht , daartegen zeer zware straf te bedreigen . Het gebeurde moet beschouwd worden als een gevolg van al het kerkelijke getwist en gekrakeel te Zuidland . Het was dan ook noodzakelijk , dat deze beklaagden zwaar werden gestraft , als voorbeeld voor anderen .
  De vordering strekt tot veroordeeling der beklaagden tot een jaar gevangenisstraf .
  Mr . J . G . L . Nolst Frenite , advocaat alhier , voerde daarop het woord voor L . H . W . B . en A . A . v , d . H . In een zeer uitgewerkt pleidooi ging pleiter de aanleiding tot de vestiging der marecbaussee's te Zuidland na , als gevolg van de kerkelijke troebelen aldaar, en waarin hij tevens deed uitkomen , dat niet de grootste schuldigen heden terecht stonden , en ook wel nooit terecht zullen staan, zijnde dit de leiders dier partij . Pleiter zeide , geen namen te behoeven te noemen . Zij, die gezegd hadden :"al gaat het land te gronde , onze haan zal koning kraaien ", waren de schuld van al het gebeurde op kerkelijk gebied hier te lande . Pleiter toonde ook aan , dat het verzet veel te zwart door het O . M . was voorgesteld , en dat de vordering hem ook zeer had verbaasd ten opzichte van den 4en bekl , die , buiten al de andere beklaagden , door zijne bekentenis een zeer gunstigen indruk had gemaakt . Pleiter hoopte , dat de rechtbank , alles in aanmerking nemende , zou straffen met eene zeer clemente straf .
  Na dit pleidooi wijzigde het O . M . in zooverre zijne genomen vordering , dat hij thans vroeg de veroordeeling van den 4en bekl . tot 1/2 jaar gevangenisstraf .
  fkhtp .

  =======
  In de zitting der Arr . Rechtbank van jl . Dinsdag te Rotterdam , werden de volgende per - sonen veroordeeld :
  C . W ., oud 20 jaar ; J . L ., oud 22 jaar ; L . H ., oud 23 jaar ; W . B ., oud 18 jaar ; D . C . W ., oud 35 jaar en A . A . v . d . H ., oud 26 jaar , arbeiders , wonende te ZuidKnd , bakl . van geweldpleging tegen bedienende beambten , de Ie , 2e , 3e , 4e en 6e bekl. tot 3 maanden gevang., terwijl de 5e bekl . werd vrijgesproken .
  Kommer de Labije, oud 20 jaar , koopman , wonende te Zuidland , wegens het werpen met grint naar de marechaussees , tot 1 maand gev .

  ========================
  Naar men verneemt , heeft de Heer Officier van Justitie bij de rechtbank te Rotterdam , hooger beroep aangeteekend bij het gerechtshof te ' s Gravenhage in zake D . C . W . Weeds , alhier , die den 29 Januari jl . voor gemelde rechtbank terecht stond , wegens het plegen van zeer ernstige weerspannigheid tegen de alhier gedetacheerde marechaussees en die by vonnis van den 5 dezer is vrijgesproken .
  Dat hiermede deze betreurenswaardige zaak een einde mogen hebben , is voorzeker de wensch van alle welgezinden .
  Aanbesteding bouw Gereformeerde Kerk // consulent Rienderhof vertrekt // DC Weeda ook in hoger beroep vrijgesproken / De Labije veroordeeld (1889)
  Aanbesteding bouw Gereformeerde Kerk // consulent Rienderhof vertrekt // DC Weeda ook in hoger beroep vrijgesproken / De Labije veroordeeld (1889)
  12 April . Gisteren beeft alhier de openbare aanbesteding plaats gehad van een nieuw te stichten kerkgebouw voor de doleerenden met 550 zitplaatsen . Zes biljetten van inschrijving waren ingeleverd; bij opening bleek, dat de laagste inschrijvers waren de heeren D. van der Bie timmerman, en J. Oprel Jzn., metselaar alhier, voor de som van f 6894 .—.
  — Door het aanstaand vertrek van onzen geachten consulent den heer Rienderboff predikant,te Oudenhoorn naar Rossum , is in deszelfs plaats als consulent der Nederduitsch Hervormde gemeente benoemd de heer J . Mijs , predikant te Hekelingen .
  Een welverdiend woord van dank wordt den heer Rienderboff toegebracht voor de behartiging der kerkelijke belangen in de somstijds lastige tijden, die wy in de laatste maanden doorleefd hebben.
  — Het gerechtshof te ' s Gravenhage heeft in zijne zitting van gepasseerden Donderdag bevestigd het vrijsprekend vonnis der Rotterdamscherechtbank , in zake den 36-jarigen arbeider D.C. Weeda alhier , aangeklaagd wegens verzet tegen den marechaussee J. Pape , tijdelijk alhier gedetacheerd .
  Tevens werd door gemeld Hof bevestigd het veroordeelend vonnis contra Kommer de Labije die op den 2en Kerstdag 11 . den genoemden marechaussee Pape met grint geworpen had en die veroordeeld was tot 1 maand gevangenisstraf .
  Moge dit het laatste bedrijf zijn van het treurige drama , dat wij doorworsteld hebben , en een ieder de woorden van onzen Heiland behartigen : Vrede op aarde , in de menschen een welbehagen !"

 • Bronnen 
  1. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88515679/srcid/22696183/oid/1.

  2. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88288711/srcid/22638132/oid/1.

  3. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88434609/srcid/22676371/oid/1.

  4. [S1] BS, Nederland, (Nationale Archief), https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/88553520/srcid/22705439/oid/1.